KULTURNO-POVIJESNI CENTAR SMŽ

Branding / Identity / Promo

KLIJENT: KULTURNO-POVIJESNI CENTAR
SISAČKO-MOSLAVAČE ŽUPANIJE
GODINA: 2023.
USLUGE: BRANDING
VIZUALNI IDENTITET
PROMOTIVNI MATERIJALI

Izazov / The Challenge:

Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, koji je nastao spajanjem dviju ustanova, ima zadaću očuvati i bilježiti tradicijske kulture, baštine i povijesti. Cilj djelovanja Centra, između ostalog, je predstavljanje i promicanje materijalne i nematerijalne povijesne, kulturne i prirodne baštine na području Sisačko-moslavačke županije, promoviranje izvornog lokalnog i tradicionalnog stvaralaštva na području svih vidova umjetničkog izričaja te prezentacija i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Rad Centra organiziran je kroz 4 različita odjela: Odjel kulture, Odjel baštine, Odjel povijesti te Odjel Domovinskog rata.

Izazov, postavljen od strane klijenta, je postizanje jedinstvenog vizualnog identiteta kojim će se jasno moći komunicirati te prikazivati djelovanje svakog odjela za sebe, ali i Centra kao cjeline. Zadatak je bio jasan – stvoriti snažan identitet novog centra na području Sisačko-moslavačke županije u području kulture i događanja te njegove vrijednosti, ciljeve i svrhu pretočiti u jednu privlačnu, jasnu vizualnu priču.

Priča / Story:

Analizom postojećih kulturnih ustanova na području Sisačko-moslavačke županije te istraživanjem publike, tj. potencijalnih posjetitelja Centra, definirali smo smjer u kojem želimo ići. Bilo je potrebno pronaći poveznicu koja će simbolički objediniti sve što ova ustanova predstavlja. Tako smo, promišljajući o simbolici u vizualnom rješenju logotipa i cijelog vizualnog identiteta, sagledali teritorijalnu pozicije Sisačko-moslavačke županije u odnosu na Republiku Hrvatsku te zaključili kako je ona smještena u CENTRU. S druge strane, Kulturnopovijesni centar SMŽ, kako u nazivu tako i svojim djelovanjem u različitim područjima od kulture i povijesti, prirodnih te tradicijskih ljepota, do memorijalnog značaja za Domovinski rat, predstavlja, i kroz djelovanje će predstavljati CENTAR različitih zbivanja unutar županije. Stoga, prilikom razmišljanja o logotipu ove ustanove, uzeta je u obzir simbolika CENTRA.

Rješenje / Solution:

Kao rezultat, stvoren je osnovni (glavni logotip) te modifikacije glavnog logotipa prema segmentima djelovanja. Ovi podlogotipi diferenciraju se različitim bojama. Glavni logo, u svojoj kružnici, sadržava sve različite boje te tako vizualno objedinjuje različite djelatnosti ove ustanove. Tako će npr. izložba s kojom se prezentira baština narodnog veza imati podlogotip s crvenim lukom kružnice. Vizualno pročišćen logotip jasno govori promatraču kako je svaki od podlogotipa dio glavne cjeline. Izabrane su četiri različite boje koje jasno komuniciraju više djelatnosti unutar Centra. Čvrstim fontom smo dali do znanja kako se radi o pouzdanoj ustanovi koja je otvorena za posjetitelje.

Prilikom kreiranja vizualnog identiteta, poigrali smo se sa stiliziranim (pojednostavljenim) prikazom Sisačko-moslavačke županije te linijama (izohipsama) koje kartografski prikazuju različitu nadmorsku visinu pojedinih dijelova koje su izvučene upravo za ovaj kraj. Kroz različite vizuale koristimo ove linije kao sredstvo koje privlači pogled svojim razigranim oblicima, ali u isto vrijeme ne odvlače pažnju od glavnih komunikacijskih elemenata.

Primjena / Ready to go:

Logotip smo integrirali u različite vrste promotivnih materijala koje jedna ustanova u kulturi zahtjeva. Kreiramo materijale kao što su pozivnice, različite brošure, deplijani i katalozi za razna događanja poput izložbi, predstavljanja knjiga ili projekata. Također, vizualni identitet je primijenjen i na društvenim mrežama kako bi se osigurala konzistentnost u komunikaciji te stvorila prepoznatljivost.
Logotip se koristi i u e-pošti, na digitalnim oglasima i drugim digitalnim kanalima komunikacije te na odjeći, kao što su majice te na suvenirima poput šalica, magneta, kišobrana i privjesaka.