Koncept i brandiranje

Naziv branda

Koncept

Logo

Ambalaža

Razvoj novog proizvoda

 

KLIJENT:

OPG Aneta Radoš

INDUSTRIJA:

Hrana

CILJ PROJEKTA:

Osmisliti brand i cijeli koncept koji će na tradicionalnom proizvodu odražavati moderan i zdrav način života obitelji Radoš.

Braće Hanžek 19
 44250 Petrinja

+385 44 552 097